Projekti

Patlaban vērienīgākais projekts skolā ir aizsākts jau 2019.gada vasarā. Cieceres pamatskolas sporta zāles pārbūve par multifunkionālu telpu sportam norisinās projekta “Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros. Projekts notiek ar mērķi veikt esošās infrastruktūras uzlabošanu Saldus pamatskolā, Saldus vidusskolā, Cieceres  internātpamatskolā un Striķu sākumskolā, pilnveidojot un modernizējot mācību vidi, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstošu un kvalitatīvu vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību, sekmējot plānoto kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

 

Līdz ar 2019./20. mācību gada noslēgumu jaunās sporta zāles āra darbi ir apdarīti. Veikta arī skolas apkārtnes sakopšana un apzaļumošana. Rudenī tiek gaidīti ne tikai esošie audzēkņi, bet arī jauni skolēni, kuri vēlas mācīties pie mums un izmantot skolas sniegtos pakalpojumus.