Mācību darbs

Stundu laiki:

Stundu saraksts:

Konsultāciju grafiks:

Interešu izglītības pulciņu norises grafiks:

Brīvdienu laiki:

  • rudens brīvdienas – no 2020. gada 19. oktobra līdz 23. oktobrim;
  • ziemas brīvdienas – no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 1. janvārim;
  • pavasara brīvdienas 1.–11. klases skolēniem: no 2021. gada 15. marta līdz 19. martam; 12. klases skolēniem – no 2021. gada 22. līdz 26. martam;
  • vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem: no 2021. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī.

Ja mācību gada laikā rodas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem.

Valsts pārbaudes darbu norises laiku:

Valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, nosaka MK noteikumi Nr. 319 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā”. Saskaņā ar tiem valsts pārbaudes darbi jākārto:

  • 3. klases izglītojamiem;
  • 6. klases izglītojamiem;
  • par vispārējās pamatizglītības ieguvi – 9. klases izglītojamiem;
  • par vispārējās vidējās izglītības ieguvi – 12. klases izglītojamiem.

LV portāla infografika