Simbolika

Logo

Skolas logo izveidots 2015. gada jūnijā. Tā dizaina autore vizuālās mākslas skolotāja Kristīne Briška.

 

Logo galvenā ideja

Logo izskatā tika iekļauti ābeļziedi, jo skola ir ieskauta ābeļdārzā un papildināts ar liektu līniju fonā, kas simboliski atspoguļo skolas atrašanos Cieceres upes krastā.

 

Cieceres internātpamatskolas logo (2015.-2019.)

 

Cieceres internātpamatskolas logo bez fona (2015.-2019.)

 

Skolas karogs (Izveidots 2015.gada oktobrī)

 

Karoga izmantošana:

Karogs tiek lietots skolai, pilsētai un valstij nozīmīgos svētku pasākumos. Karogs tiek svinīgi ienests skolai nozīmīgos svētkos un novietots līdzās valsts karogam statīvā.

 

2019.gadā pēc skolas nosaukuma maiņas logo tika vienkāršots, taču saglabāta sākotnējā ideja.

Logo izmantošana: logo tiek izmantots uz skolas prezentācijas materiāliem, pateicībām, vietējas nozīmes informatīviem materiāliem, reklāmās, skolas vizītkartē.

 

Cieceres pamatskolas logo (no 2019.g.)

 

Cieceres pamatskolas mazais logo (no 2019.g.)

Logo iekļauta abreviatūra C, kas ir Cieceres pamatskolas nosaukuma saīsinājums.

Skolas himna

Vārdu autore: Velta Mažone
Mūzikas autore: Anita Rasiņa (ex.Priediņa)

 

Mēs koku pudurī,
Mūs sargā senās ēnas,
Mūs – Cieceres meitenes un zēnus.

Mūsu acis uz sauli iet,
Mēs gribam putniem līdzi skriet,
Un vēju matos just,
Un dzīvē nepazust.

Mēs koku pudurī,
Mūs sargā senās ēnas,
Mūs – Cieceres meitenes un zēnus.

Mūs labās domas kopā sien,
Kaut brīžiem dubļi jāizbrien,
Mūs vieno sports un dziesmas, dejas,
Un palīdz Kalnsētparka fejas.

Mēs koku pudurī,
Mūs sargā senās ēnas,
Mūs – Cieceres meitenes un zēnus.
Mēs gribam mācīties,
Par citiem rūpēties,
Šo guni nenodzēst,
Un skolas vārdu tālu nest.

Mēs koku pudurī,
Mūs sargā senās ēnas,
Mūs – Cieceres meitenes un zēnus.

(Himna tiek izpildīta skolai svarīgos pasākumos un koncertos.)