Par skolu

Cieceres internātpamatskola ir skola, kuras mērķis ir veicināt skolēnu harmonisku veidošanos un attīstību, sekmēt izglītojamo skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi un valsti.
Skolēni apgūst pašapkalpošanās darba iemaņas, mācās sadarboties, saprasties ar vienaudžiem un pieaugušajiem. Katram ir dota iespēja sevi pilnveidot.
Cieceres internātpamatskola skolēnus nodrošina ar:
* skolēna apliecību,
* mācību grāmatām,
* darba burtnīcām,
* dienasgrāmatu.