Izglītības programmas

Skolā piedāvājam šādas pamatizglītības programmas:

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611);
  • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (21013111).